Шта је ДТВ

Зашто у БиХ

Када

Како

Шта је потребно

ВП

Појмовник

A - Б - Ц - Д - Е - Ф - Г - Х - И - Ј - К - Л - М - Н - О - П- Q - Р - С - Т

У - В - W - X - Y -З

Active Picture
Активни дио слике који се приказује на екрану ТВ (не садржи црне траке).
Advanced Television Systems Committee (ATSC)

Одбор основан 1982.године у САД-у од FCC-а, дефинише нове стандарде (ATSC стандарде) за напредну телевизију.

Advanced television, ATV

Напредна телевизија заснована на темељима FCC.

A/D or ADC (Analog to Digital Conversion)

Претварање аналогног сигнала у дигитални сигнал.

ADC ( analog-digital converter)

Уређај који врши конверзију аналогног сигнала у дигитални.

Allocation

Додјељивање - израз кориштен у планирању дигиталног емитовања мреже, подручје којем је додијељен одређени канал.

Allotment

Расподјела - Израз кориштен у планирању емитовања дигиталне мреже.

.
Amplifier

Уређај који повећава опсег сигнала.

Analog Signal

Сигнал који има континуисано промјенљиву вриједност амплитуде, преноси се у облику континуираних таласа.

Analogue television

Аналогна телевизија функционише у опсегу фреквенција на VHF 174–230 MHz and UHF 470–860 MHz, слика и звук се преносе у аналогној форми у истој фреквенцији опсега, свака станица треба посебну фреквенцијску област-канал. Да би обухватили широко подручје требамо неколико различитих фреквентних канала, ефикасност кориштења фреквентног спектра је ниска, сметње у преносу и пријему су високе, стандардни формати који се користе су СД и ПАЛ системи.

Антена
analogue

Уређај који служи за скупљање и слање сигнала у пријемник За пријем дигиталне земаљске телевизије потребна је УХФ/ВХФ антена усмјерена према одашиљачима. ТВ антена која ће се користити  да би се примао дигитални сигнал не разликује се од антене која прима аналогни сигнал.

API–Application Programming Interface, Aplikacijska programska površina

Програмска површина (екран) пружа различите софтверске приступе операцијским системима или софтверској библиотеци.

Back channel

Повратни канал представља канал малог фреквентног опсега или капацитета који служи за комуникацију између корисника и централне мреже. Корисник  прима телевизијски сигнал, а истовремено је спојен преко другог комуникацијског канала dial-up модемом или телефонском линијом на централну мрежу.
Могућност повратног канала је омогућена кроз интерактивне сервисе који допуштају кориснику да прими податке и пошаље назад одговор да наручи сервисе или пошаље примједбе. Служи за комуникацију између корисника и даватеља одређене услуге. Корисник прима и гледа телевизијски сигнал, а у исто вријеме је спојен преко другог комуникацијског канала, на примјер, модемом на Интернет. На тај начин корисник може комуницирати са даватељем услуга, слати му примједбе и слично.

Bandwidth
propusnost

а) Ширина фреквентног појаса сигнала одређена доњом и горњом граничном фреквенцијом (Hz).
б) количина информација коју је могуће послати преко мреже.
Што је пропусна моћ везе већа, могуће је успоставити већу брзину за већи број корисника.
Најчешће се мјери у BPS јединицама (Bit Per Second).

Bit (BInary digiT)
Јединица за најмању количину информације.
Bit bucket
Израз који се користи се за податке који су изгубљени или уништени.
Bit budget
Укупна количина података (битова) који се може похранити на неки медиј. На примјер, на оптички диск (CD-Compact Disc) се може похранити 650 МБ.
Broadband
Могућност одашиљања, пријеноса и примања сигнала широког фреквенцијског појаса. Омогућава пријенос гласа, података и слике преко једног медија.
Channel coding
Канално кодирање је техника декодирања података и исправљање грешака радио фреквентног канала, користи се за заштиту података док су у фази транспорта. Користи се тамо гдје је велики проток података.
Closed Caption
Титловани текст је помоћна технологија, дизајнирана да омогући приступ телевизији особама са слушним инвалидитетом, приказујући звучни дио телевизијског сигнала као текст на екрану. Почетком јула, 1993. године, Федерална комисија за комуникације (FCC) је захтијевала да сви аналогни телевизијски пријемници са екраном од 13 инча или више, који се продају или производе у САД-у садрже уграђен декодер за приказивање титлованог текста. Почетком од 1. јула, 2002.године Федерална комисија за комуникације (FCC) је такођер, захтијевала да пријемник за дигиталну телевизију, садржи могућност приказивања титлованог текста.
Codec (Coder-decoder)
Уређај који служи за компресију и декомпресију података за аудио и видео токове. У телекомуникацији codec је уређај који кодира и декодира сигнал. Coder претвара аналогни сигнал у дигитални (А/Д), а decoder претвара дигитални у аналогни (Д/А).
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Кодирана Ортогонална Фреквенција Мултиплексног Сектора је модулацијски метод, који преноси сигнале за дигитални пренос, заштићује пакете података од грешака и ствара заштитни однос. Спрјечава вишедирекциони дигитални сигнал пријема, пакет грешака и сметње.
Collision

До «судара» или интерференције долази приликом истовременог преноса два или више сигнала истим каналом.

CD/CSMA/ (Collision Detect / Carrier Sense Multiple Access)

Уређај који регулише приступ Етхернет мрежи (технологија за локалне мреже (LAN)). Провјера приступ каналу и открива судар. У случају истовременог слања сигнала, сваки одашиљач чека неко вријеме до поновног успјешног слања сигнала. 

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Дигитално радио емитовање (DAB) је стандард дигиталног преноса звучног сигнала у опсегу фреквенција од 30MHz  до 3GHz намијењен је за сателитско, кабловско и терестријално емитовање.

Delta Frames

Делта слике или Разлике слика - настале привременом компресијом,  садрже промјене из претходне слике.

Digital dividend

Дигитална дивиденда је дио фреквентног спектра који је ослобођен потпуним преласком са аналогног на дигитално емитовање и који може бити искориштен за имплементацију других сервиса.

Digital added-value

Дигитална додатна вриједност, нови сервис омогућен дигиталном телевизијом.

DTT (Digital Terrestrial Television)

Дигитална земаљска телевизија (DTT) је имплементација дигиталне технологије који се користи у Европи за емитовање сигнала дигиталне телевизије путем мрежа земаљских одашиљача. Основни аудио и видео сигнал се претвара, модулише и кодира у дигитални формат и преноси као такав.
Дигитална земаљска телевизија омогућава већи број канала, бољу слику и звук. За примање сигнала потребна је антена на крову, унутрашња или вањска. Покривеност већег  простора захтијева мрежу која може дјеловати као једноставна фреквентна мрежа SFN или вишефреквентна Мрежа МФН.

DMA (Digital Media Adapter)

Дигитални Медијски Адаптер  Дигитална мултимедијска површина (екран), користи се да повеже различиту вањску  звучну и видео опрему). Има могућност преноса дигиталног садржаја према и од других електричних уређаја као што је ТВ. Корисник може размјењивати музику, слике и др. преко мреже.

(DMB) Digital Multimedia Broadcasting

Дигитално Мултимедијско Емитовање је надоградња стандардног дигиталног звучног преносног система намијењен да преноси телевизијске и радио станице и податке, на мобилне уређаје као што су мобилни телефони. Дјелује на земаљској, сателитској и мобилној бази.

Dolby Digital

Dolby Digital или AC3 (Advanced Codec 3 или Audio Codec 3 ) је аудио компресијска технологија која се користи у кинима и кућним продукцијама, ствара пратеће ефекте. Састоји се од шест канала, пет канала за звучнике нормалног распона (20 Hz – 20,000 Hz) и један канал за нискофреквентне ефекте (LFE – low-frequency effects).  Dolby Dgital је официјелни стандард за дигиталну тв и HDTV.

DVB (Digital Video Broadcasting)

Скраћеница за емитовање дигиталног видеосигнала са  преко 270 чланова са задатком да развијају систем дигиталне телевизије у Еуропи. DVB системи се преносе користећи различите стандарде укључујући сателитски кабловски и земаљски.

DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable)

Скраћеница за Дигитално кабловско емитовање, стандард усвојен 1994. године. Дигитални сигнал се преноси пеко кабловске дистрибуционе мреже.

DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld)

Скраћеница за дигитално видео емитовање -  ручно. Стандард усвојен од од Европске Уније.  Сигнал се емитује путем земаљске мреже предајника а пријем се остварује путем мобилних уређаја.

DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite)
Скраћеница за Дигитално сателитско емитовање, најстарији ДВБ стандард који се почео сателитски преносити 1995. године
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)

Скраћеница за Дигитално земаљско емитовање. Најновији и најсложенији систем из групе DVB стандарда. Дигитални сигнал се преноси путем земаљске мреже предајника.

EBUB (European Broadcasting Union)

Еуропско удружење за радиодифузију радијских и телевизијских сигнала. Једна од главних активности је прописивање препорука за 625-линијске телевизијске суставе.

ECC (Error Check and Correct)
Код за детекцију и исправљање грешке. Придодаје се пакету података у комуникацијском каналу или блоку података на диску. Код детектира мале грешке и уколико нису предугачке, може их исправити.
EDH (Error Detection and Handling)

Откривање и обрада грешака код серијског пријеноса дигиталних података. Укључује се у дигиталну опрему и у случају грешке шаље сигнал којим активира индикатор грешке изведен помоћу ЛЕД диоде.

eEvropa (eEurope 2005)

Акциони план за развој информацијског друштва у Европи – еЕвропа 2005 је усвојен у јуну 2002 у Севиљи, с циљем развијања е-бизниса, е-учења, е-здравља и е-администрације на основама сигурног широкоопсежног спајања у 3.1.4.

.
Encryption

Служи за зашиту дигиталних информација, овдје је потребан кључни код како би се дошло до оригиналне поруке.

Enhanced television (Extended Definition television, EDTV)

Додано екстра дигиталних услуга на СДТВ или на ХДТВ

EPG (Electronic Program(me) Guide)

Електронски програмски водич омогућава претраживање телевизијског садржаја са могућношћу претраге по садржају, времену, каналу, категорији, жанру итд. .

Ethernet

Етхернет (IEEE стандард 802.3) је данас најчешће кориштена технологија за локалне мреже (ЛАН) настао је у лабораторијима Xероxа у касним 1970-им годинама. Подаци се шаљу у пакетима који су прилагођени за слање преко рачунарске мреже.
Брзи Етхернет омогућава брзину преноса од 10 Mbps на основним 10БасеТ Етхернет мрежама до 100 Mbps на брзим Етхернет мрежама, 1000 Mbps на Gigabit Етхернет и 10000 Mbps на 10 Gigabit Етхернет мрежама.

FCC(Federal Communications Commission)

Федерална комисија за комуникације. Независна америчка владина агенција одговорна Конгресу, основана 1934, регулише међудржавне и интернационалне комуникације радија, телевизије, жица (телеграфа), каблова и сателита.

FEC (Forward Error Correction)

Техника кориштена у дигиталном сигналном преносу са сврхом да смањи број грешака приликом емитовања.  Одашиљач шаље допунске информације ( error correction code (код за исправку грешака)) које омогућавају откривање и исправку грешке у дозвољеним границама,  не тражећи од одашиљача додатне податке. Нарочито се користи у ситуацијама гдје је поновно емитовање скупо тешко изведиво.

Fiber optics

Танко стаклено оптичко влакно  смјештено у омотач, који преноси оптичке сигнале са веома малим губицима.

Format Conversion

Процес прелаза из једног формата дигиталног сигнала у други формат дигиталног сигнала.

Frame

Слика,  блок.
Односи се на пренос пакета података бита у одређеним кодовима и формату. Обично садржи упутства и информације за адресирање и откривање грешака.
У ПАЛ систему једна слика ( блок ) има 625 линија.

(FTA) Free-to-air

Некодирано радио и телевизијско емитовање доступно преко одговарајућих пријемника.

Frequency

Број циклуса у секунди  једног електромагнетског сигнала изражен у Hertz (Hz).

Frequency spectrum

Фреквентни спектар је опсег фреквенција подијељен у неколико домета.

GRAND ALLIANCE
Велики Савез - Група из САД-а, формирана од FCC 1993.године, како би направила спецификацију висококвалитетне дигиталне телевизије (HDTV). Предложени формат за HDTV је ATSC. Чланови савеза су: АТ&Т,General Instrument Corporation, Massachusetts Institute of Technology, Philips Consumer Electronics, David Sarnoff Research Center, Thomson Consumer Electronics и Zenith Electronics Corporation.
HDTV (High Definition television)
IDTV

Телевизија високе квалитете (резолуције) - Први пут је представљена јавности у Токију 1975. г. Њезин аутор је Т. Фујио. Предвиђено је кориштење 1125,1080 и 1035 линија за анализирање с проредом, те 1080 и 720 линија за прогресивно анализирање. Формат слике је 16:9 ради компатибилности са кино продукцијом. По дефиницији, сустав је високо квалитетан, ако је хоризонтална и вертикална. Било је питање да ли је и прогресивно анализирање с 480 линија такођер висококвалитетно, будући да даје бољу резолуцију од анализирања с проредом. Закључено је да такав формат с прогресивним анализирањем даје бољу квалитету слике, али ипак не припада висококвалитетној телевизији.

HD ready

Предложен od EICTA (European Information Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations) означава опрему која прима и приказује сигнале у високој резолуцији, и дефинише минималне техничке увјете уређаја за приказ слике.

ITU (International Telecommunications Union)

Интернационална телекомуникацијска организација, при УН-у, одговорна  за стандардизацију, додјелу радиофреквентног спектра  и развој, укључујући регулацију употребе емитовања спектра и координацију државних правила.

Interframe coding

У видео компресији кодирање разлика између слика (frame). Омогућава солидну компресију, зато сто се само мали број пиксли разликује од слике до слике тако да није потребно преносити комплетну слику. Зависи комплетно од садржаја слике. Разлика је мања што су слике сличнијег садржаја

Jitter

Титрање или осцилације у преносењу сигнала или приказивању слике.

Keyframe

Комплетна слика која служи као база за делта слике                                                                                    

LAN (Local Area Network)

Врста локалне мреже која спаја компјутере на мањем подручју (спрат или зграда)

MCPC (Multiple Channel Per Carrier)

Неколико канала се комбинује у један сигнал прије него се модулира у носиоца који се преноси од једне до друге локације или више удаљених. Користи се ТДМ техника (Time Division Multiplexing) за емитовање висе канала у исто вријеме.   

MFN - Multi Frequency Network

Мрежа предајника на више фреквенција.

MHP (Multimedia Home Platform)
Стандард дизајниран од стране ДВБ пројекта за интерактивну дигиталну телевизију. Омогућава пријем и извршење интерактивних Јава апликација на ТВ пријемнику.
MPEG (Moving Pictures Experts Group)

MPEG је група стручњака (ISO/CCITT) укључена у дефинисање стандарда за компресију података покретних слика. Први састанак групе одржан је у мају 1988. у Ottawa-i, Canada. Данас група има око 350 чланова. Главни интерес телевизијске индустрије је у стандардима МПЕГ-1 и МПЕГ-2, док се МПЕГ-4 користи за разне намјене. Интеграцијом HDTV-а унутар МПЕГ-2 стандарда, МПЕГ-3 је постао сувишан.

MPEG-1

Први МПЕГ видео и аудио стандард, касније се користи као стандард за Видео ЦД и МП3 аудио формат.

MPEG-2
Drugi od nekoliko standarda razvijen u 1994. godine od strane Moving Pictures Expert Group (MPEG). Predstavljen kao video standard za kodiranje zvuka i videa sa kompresijom. Koristi se kao format digitalnog televizijskog signala koji se emituje putem zemaljskih, kablovskih i satelitskih odašiljača. Televizijske stanice, TV prijemnici, DVD player, i ostala oprema je često dizajnirana prema ovom standardu.
MPEG-4

МПЕГ-4 је стандард кодирања  аудио и видео дигиталних података. Представљен је 1998. године од стране ISO / IEC Moving Picture Experts Group (МПЕГ) под формални стандард ISO / IEC 14496. намијењен је за системе са ниским капацитетима и фреквентном ширином, као што су мобилни и видео телефони, али развијен од сложеније компресије алгоритама и рестрикција за податке, пожељан да се користи у будућности за DVB да повећа пренос капацитета.

MULTIPLEKSER (MUX or MULDEX)

У телекомуникацији, мултиплексор је уређај који обједињује неколико улазних информација сигнала у један излазни сигнал.
Мултиплексор може комбинирати неколико промјенљивих брзина битова података у једну константну појасну ширину сигнала.

NTSC

(National Television Systems Committee)
Одбор стручњака у САД који је предложио националне телевизијске норме, усвојене од FCC 1953. год.

NTSC (National Television Systems Committee)

Телевизијски стандард који који се користи у Сједињеним Америчким Државама, Канади, Мексику и Јапану (NTSC M стандард – 525 линија, 60 Hz). Ширина појаса у NTCS систему је 4.2 MHz за сигнал луминације те 1.3 и 0.4 MHz за И и Q компоненту кроминантног сигнала.

Opacity

Транспарентност (провидност) слике која омогућава видљивост иза слике.

Optical Disc

Оптички диск је врста медија који користи оптичку технологију за висококвалитетно похрањивање података са могућношћу смјештања  велике количине података на малом простору.

PAL (Phase Alternation Line)

Телевизијски стандард који се користи у већини земаља у Еуропи.
ПАЛ специфицира 786 пиксела по линији, 625 линија по екрану, 25 слика(frame) у секунди, са примарном снагом од 220 volts. Први пут представљен 1961. Кодира боје другачије од NTSC.

Piksel (eng. pixel)
pixel

Изведеница је од енг. "picture element" - што значи елемент слике. Пиксел је најмањи графички елемент слике, специфичан за битмап слике - у супротности од слика векторске графике. Слике, да би се претвориле у дигитални облик, морају се спремити као низ битова, односно бајтова (као, нпр. у дигиталним фотоапаратима), због чега се мора "превести" у више мањих дијелова од којих је сваки одређене боје. Ти дијелови зову се пиксели и количина истих у појединој слици (између осталог) одређује квалитету слике, али директно утјече и на величину датотеке, а и на стварне димензије (ширина и висина слике).

PPV (Pay-per-view)

«Плати да гледаш» (често скраћено ППВ) је услуга која омогућује телевизијским гледаоцима посебне програме уз додатну цијену.

Resolution

Резолуција представља број пиксела по x и y оси. Изражава се као производ два позитивна цијела броја (нпр. 1600x1200).

Sampling

Процес узимања узорака аналогног сигнала ради претварања у сређен дигитални сигнал.

SCPC (Single Channel Per Carrier)

А сателитски систем који користи посебан преносник за сваки канал, за разлику од мултиплексне расподјеле фреквенција  који обједињује многе канале на једном преноснику.

SDH - Synchronous Digital Hierarchy

Синхрона дигитална хијерархија је интернационални стандард за синхронизовани пренос података преко оптичких каблова. Еквивалентан SDH у Сјеверној Америци је SONET. Транспортни модули (STM-N) имају брзину преноса Н x 155,52 Mb/s гдје Н може бити 1,4, 16 или 64.

SECAM (Sequential couleur avec mémoire)

ТВ стандард који се користи у Француској, Средњем Истоку и Источној Еуропи.
Сигнал боје се преноси секвенцијално, у свакој линији по једна компонента сигнала боје (Р-Y или Б-Y).
SECAM користи 625 линија, максимално 833 елемента слике по линији и 50 Хз.

Set-top box ili Digitalni konvertor

је уређај који се прикључи на аналогни телевизијски пријемник и преко зрачне антене конвертује дигитални сигнал у аналогни. Set-top box  омогућава телевизијском пријемнику да прима и декодира дигитално емитовање. Set-top box је неопходан гледаоцима који желе примати дигитални сигнал  користећи постојећи телевизијски пријемник.

SFN - Single Frequency Network

Мрежа предајника на истој фреквенцији. Сваки предајник преноси исту информацију и емитовање које при том мора бити синхронизовано. То значи да су предајници у SFN-у строго повезани и не могу радити независно један од другога.

SR (Symbol Rate)

Означава брзину протока дигиталних сигнала. Јединица мјере је baud (Bd) или symbols/second. Сваки симбол може представљати или пренијети један или више бита података.

Subcarrier
Помоћни сигнал који преноси додатне информације.
Superteletekst

Побољшана верзија аналогног телетекста (интерактивно оглашавање, куповина из стана)

Transponder

У телекомуникацији транспондер је аутоматски уређај који прима, појачава и поново шаље сигнал на различите фреквенције.

Transmitter

Одашиљач - уређај који генерира радио-валове и шаље их антени

Transport stream (TS).

Пријеносни систем.

UHF (Ultra High Frenquency)
Односи се на РФ спектар између 300 MHz и 3 GHz.
VHF ( Very High Frequency)
РФ спектар између 30 MHz и 300 MHz
Voice Channel
Звучни канал се користи се за пренос аудио података са базне станице на мобилни телефон и обрнуто.
VOD (Video on Demand)

Емитовање сигнала по наруџби је интерактивна видео услуга, гдје гледалац може наручити видео или филм  са могућношћу  заустављања, премотавања, итд.

Widescreen

Екран  која је шира од стандардних 1.33 (4:3) омјеру.

Екран који је шири од стандардног екрана(4:3). Широки екран има омјер 16:9. Овај однос величина користи се у HDTV системима.

 

Попис кратица:

720п

Представља стандард HDTV. Број 720 представља  хоризонталне линије приказане резолуције док  слово “п” означава прогресивно скенирање, односно све линије се исцртавају истовремено, чиме се добија оштрија и квалитетнија слика. Прогресивно скенирање је супротно стандардној телевизији која приказује  линију по линију.

1080и

Стандард за HDTV, гдје  број 1080 представља хоризонталне линије а ознака «и»значи испреплетено приказивање слике („non-progressive scan“). Односи се на широки формат екрана 16:9  и резолуцијом слике 1920x1080 или око 2.07 милиона пиксли.

1080п

Слично стандарду 1080и, али означава слику у прогресивном скенирању, што значи да се слика не испреплиће као на 1080и, него се све линије приказују у исто вријеме. Тако се такођер ствара слика од 1920x1080 или око 2.07 милиона пиксли.

ДТТ форум

 

 

 

 

 

 

© Регулаторна агенција за комуникације,БиХ, 2008.