Шта је ДТВ

Зашто у БиХ

Када

Како

Шта је потребно

ВП

Датум преласка

ГЕ-06 је одредио 17. јуни 2015. као крај прелазног периода. Послије овог датума, све администрације могу слободно користити све фреквенције које су им додијељене у ГЕ – 06 плану за дигиталне сервисе. Након овог датума аналогно емитовање се неће штитити.

План ГЕ-06 се може почети примјењивати од 17. јуна 2006. године под условом да не угрожава аналогно емитовање постојећих станица у земљи и окружењу. Према препоруци Европске комисије све чланице ЕУ-а морају најкасније до 2012 г. у потпуности искључити аналогни начин емитовања и пријећи на дигитално емитовање.

Транзицијски период

Транзицијски период траје од 17. јуна 2006. до 17. јуна 2015. године.
Након истека транзицијског периода, аналогни план престаје да важи и вриједиће само дигитални план.

ДТТ форум

 

 

 

 

 

 

© Регулаторна агенција за комуникације,БиХ, 2008.