Шта је ДТВ

Зашто у БиХ

Када

Како

Шта је потребно

ВП

Зашто дигитална ТВ

digitalУвођење дигиталне ТВ у БиХ, период преласка са аналогног на дигитално земаљско емитовање и гашење аналогне телевизије је обавеза Босне и Херцеговине која треба бити урађена у складу  са важећим међународним споразумима из ове области.

  • У периоду од 15. маја до 16. јуна 2006. године, у Женеви, Швajцарска одржана је Регионална радиокомуникациона конференција (RRC-06) са циљем успостављања новог међународног споразума и њему придруженог фреквентног плана за дигитално емитовање (T-DAB and DVB-T);
  • Конференција је организована од стране Међународне уније за телекомуникације (ИТУ) а на иницијативу европских земаља;
  • На конференцији RRC-06 су усвојена Завршна акта (Final Acts) којима је садржан нови споразум Женева 2006 – (ГЕ06) који омогућава увођење потпуног дигиталног земаљског радиодифузног емитовања у зони планирања.
  • Регионални споразум означава почетак краја аналогне радиодифузије.

Која је сврха увођења ДТТ

Поред повећања фреквентних ресурса које су додијељени БиХ, дигитализацијом се пружају могућност бољег искориштења фреквенцијског спектра, што значи више канала и више програма по каналу.

ДТТ форум

 

 

 

 

 

 

© Регулаторна агенција за комуникације,БиХ, 2008.