Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Digitalna TV

U Bosni i Hercegovini će se uskoro početi emitovati digitalni TV program. Digitalno emitovanje će omogućiti bolji prijem, čistu i jasnu sliku, kvalitetniji zvuk, dodatne kanale i nove servise. Uz postojeću antenu i dodatnu digitalnu kutiju
(set-top box), vaš TV prijemnik može primati digitalni signal. Više informacija o prelasku Bosne i Hercegovine sa analognog na digitalno emitovanje naći ćete na ovoj stranici.

DTT forum

Vijesti iz svijeta

Ostale vijesti

 

Vaša pitanja

Šta znači HD Ready i HDTV?

#HD TV i HD Ready su oznake koje omogućavaju potrošaču ...

Ostala pitanja

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.