Što je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Što je potrebno

VP

Datum prelaska

GE-06 je odredio 17. lipanj 2015. kao kraj prijelaznog perioda. Poslije ovog datuma, sve administracije mogu slobodno koristiti sve frekvencije koje su im dodijeljene u GE – 06 planu za digitalne servise. Nakon ovog datuma analogno emitiranje se neće štititi.

Plan GE-06 se može početi primjenjivati od 17. lipnja 2006. godine pod uvjetom da ne ugrožava analogno emitiranje postojećih postaja u zemlji i okružju. Prema preporuci Europskog povjerenstva sve članice EU-a moraju najkasnije do 2012 g. u potpunosti isključiti analogni način emitiranja i prijeći na digitalno emitiranje.

Tranzicijski period

Tranzicijski period traje od 17. lipnja 2006. do 17. lipnja 2015. godine.

Nakon isteka tranzicijskog perioda, analogni plan prestaje važiti i vrijediti će samo digitalni plan.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.