Što je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Što je potrebno

VP

Zašto digitalna TV?

digitalUvođenje digitalne TV u BiH, period prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitiranje i gašenje analogne televizije je obveza Bosne i Hercegovine koja treba biti urađena sukladno važećim međunarodnim sporazumima iz ove oblasti.

  • U periodu od 15. svibnja do 16. lipnja 2006. godine, u Ženevi, Švicarska održana je Regionalna radiokomunikaciona konferencija (RRC-06) sa ciljem uspostavljanja novog međunarodnog sporazuma i njemu pridruženog frekventnog plana za digitalno emitiranje (T-DAB and DVB-T);
  • Konferencija je organizirana od strane Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) a na inicijativu europskih zemalja;
  • Na konferenciji RRC-06 su usvojena Završna akta (Final Acts) kojima je sadržan novi sporazum Ženeva 2006 – (GE06) koji omogućava uvođenje potpunog digitalnog zemaljskog radiodifuznog emitiranja u zoni planiranja.
  • Regionalni sporazum označava početak kraja analogne radiodifuzije.

Koja je svrha uvodjenja DTT?

Pored povećanja frekventnih resursa koje su dodijeljeni BiH, digitalizacijom se pruža mogućnost boljeg iskorištenja frekvencijskog spektra, što znači više kanala i više programa po kanalu.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.