Što je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Što je potrebno

VP

Što je digitalna TV?

Resolution

Digitalna televizija je relativno novi način emitiranja TV signala. U odnosu na analognu koja je danas u uporabi, digitalna televizija donosi bolju, jasniju sliku sa manje smetnji koje se pojavljuju danas, kao i bolji zvuk. Digitalna TV nudi i široki format ekrana (16:9) i nudi određenu fleksibilnost i interaktivnost.

Digitalna televizija omogućava, pored gledanja TV-a, korištenje Interneta, mogućnost kupovine iz kuće, i sl. Pored toga, gledaoci će biti u prilici primati podatke i televizijske usluge kao što su dodati titlovi, audio kanali, više informacija o programu (elektronski programski vodič), i mnogi drugi.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.