Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Bilten

Bilten

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 91. sjednici, održanoj 17.06.2009. godine, usvojilo Strategiju prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini. Strategija određuje optimalno rješenje za brz i efikasan prelazak s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju.

Strategija se zasniva na principima promocije razvoja informatičkog društva u Bosni i Hercegovini, podsticanja daljeg razvoja konkurencije i pluralizma sektora komunikacija, stimuliranja stvaranja uvjeta za kontinuiran razvoj medijskih sloboda i zaštiti interesa svih korisnika i operatora u sektoru komunikacija u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminacijskog pristupa, kvaliteta i cijena usluga.

 

 

STRATEGIJA PRELASKA S ANALOGNE NA DIGITALNU ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 174-230 MHz i 470-862 MHz U BOSNI I HERCEGOVINI PDF

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.