Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

DTT Forum
Regulatorna agencija za komunikacije

Mehmeda Spahe 1
71000 Sarajevo

Tel.: + 387 33 250 693
Fax: + 387 33 713 080
E-mail: dttforum@rak.ba

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.