Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Kako?

 

Kako preći na digitalno emitovanje?
Televizijske kuće će istovremeno emitovati oba signala analogni i digitalni, tako da će gledaoci biti u mogućnosti primati emitovanje koristeći postojeći analogni televizijski set.

Završetkom istovremenog odašiljanja signala, dodatni set-top box ili konvertor «digitalnog signala ka analognom» će omogućiti gledaocima da dobiju digitalni prenos na postojećim analognom setu.

Gledaoci koji će koristiti digitalne kutije, bit će u mogućnosti da koriste druge usluge digitalne TV kao dodatke programu.

Većina postojećih analognih setova ima 4x3 format ekrana, tako da koristeći digitalnu kutiju sa 4x3 analognim televizijskim setom može uticati na način prenošenja emisija predviđenih za široki format.

Potpuni doživljaj digitalne televizije, uključujući televizor visoke rezolucije (HDTV), će zahtijevati digitalni prijemnik širokog ekrana koji će biti u mogućnosti da primi i prikaže HDTV signal.
Koja će oprema biti potrebna da se dobije digitalna televizija?
Potpuno integrisana Digitalna Televizija ili
Set-top box ili kutija za postojeće analogne televizije koja će prebacivati digitalni signal u analognu formu.
Gledaoci će biti u mogućnosti da dobiju pristup većini dodatnih funkcija digitalnog signala, uključujući jasniju sliku i poboljšani prijem u gusto naseljenim oblastima.

Sa dodatkom set-kutije analogna televizija će ili prikazati sliku u sadašnjem 4 : 3 formatu ili na 16:9 formatu sa dodatkom crne linije iznad i ispod slike.

Da li će potrošači morati kupiti novu antenu, satelit ili kablove?
Digitalni kanali će biti dodijeljeni na taj način da minimiziraju cijenu potrošaču.
U većini slučajeva, postojeće antene, pogodne za prijem lokalnih analognih televizijskih servisa, održavane i propisno instalirane, bit će adekvatna zamjena da prijem digitalnog televizijskog prenosa.
Šta je set-top box?
Set top boxSet kutija za digitalnu televiziju prima i dekodira digitalni prijem u formu podesnu za prikazivanje na analognom televizijskom setu ili drugom uređaju, npr. kopjuterskom monitoru ili projektorima.
Analogni televizijski set ne može prikazati digitalni program na ekranima osim ako nije spojen na jednu takvu kutiju kao što je digitalna set kutija.
Kako radi?
Mogućnost digitalne set kutije će zavisiti od njene specifikacije. Set kutija, kada se spoji na analognu televiziju, gledateljima će uglavnom dati poboljšan signal, koji odgovara SDTV kvalitetu i višekanalosti.
Isto tako, neke set kutije mogu obezbijediti gledaocima prenos podataka video, audio i dodatne informacije.
Set-kutije, koje su u mogućnosti primati i prikazati HDTV signal, neće biti dostupne u početku.
Set-kutije mogu obezbijediti izlaz slike na analogni ili digitalni ekran.
Šta je integralni digitalni televizijski prijemnik (IDTV)?
IDTVIDTV je televizijski set koji sadrži sve komponente potrebne da se dobije i prikaže digitalni signal. Integralni digitalni televizijski prijemnik, generalno će se razlikovati širokim formatom ekrana, visoko kvalitetnim zvukom i velikom rezolucijom prilikom prikazivanja. Ovoi prijemnici neće trebati digitalnu kutiju.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.