Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Vaša pitanja

Šta je set-top box?

 

Tzv., "set-top box" za digitalnu televizuSet top boxju prima i dekodira digitalni signal u oblik koji je prihvatljiv za prikazivanje na analognom prijemniku. Analogni TV prijemnici ne mogu prikazati digitalni program "set-top box" konvertor / dekoder.
Šta znači HD Ready i HDTV?
HD TV i HD Ready su oznake koje omogućavaju potrošaču da brzo i bez poteškoća identifikuje prijemnike, dekodere i ostalu opremu koja omogućava prenos i prikazivanje signala visoke definicije. Oznake su dodijeljene od strane EICTA, (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association) na temelju zahtijeva funkcionalnosti (minimalnih obaveznih) za televizijske prijemnike i opremu u prenosu digitalnog signala, i predstavljaju opsežan set tehničkih pravila koje su proizvođači morali zadovoljiti prije nego su oznake postavljene na opremu. Oznake predstavljaju sliku i zvuk najvišeg kvaliteta, ali i kompatibilnost sa ostalim uređajima koji nose ovu oznaku.
U tabeli su oznake koje vam mogu pomoći pri kupovini odgovarajućeg DTV prijemnika:

 

hd

 

HD Ready 
Oznaka „HD ready“ ne podrazumijeva prikazivanje pune rezolucije prenošenja slike HDTV odašiljača (1080 p; često označeno kao „full HD“). Većina „HD ready“ prijemnika ima matricu TV ekrana koja ne posjeduje dovoljnu rezoluciju za prikaz 1080p signala. Rezultat je interpolacija slike u manju rezoluciju koju uređaj može prikazati. Uređaji sa oznakom „HD ready“ mogu prikazivati sliku sa rezolucijom od 720p i 1080i.
Oznaka “ready” odnosi se na opremu koja nema ugrađeni  set-top box ili digitalni converter koji je potreban za emitovanje digitalnog signala.

hd1

 

HDTV
Oznaka  za televizijske prijemnike uključujući set-top box i integrisane digitalne TV. Označava da može primati i dekodirati HD (720p, 1080i) sa satelitskog, kablovskog ili zemaljskog emitovanja.
HDTV logo znači da televizor nije samo spreman za HD signal, nego ima digitalni prijemnik (receiver) ugrađen i ne treba mu dodatni set-top-box.
Novi logo znak odnosi se na HD prijemnike, kombo uređaje, kao što su digitalni video rekorder  (DVRs) koji ima ugrađen digitalne prijemnik.

hd2

 

HD ready 1080p
Oznaka za uređaje (uključujući IDTV - integralne digitalne  televizore, monitore, projektore)  koji uz rezoluciju od 720p i 1080i  prenose i prikazuju signal visoke definicije od 1080p. Uređaji na kojima se nalazi znak «HD Ready» koristi se zajedno sa «HDTV» uređajima koji omogućavaju gledanje u visokoj rezoluciji. Uređaj sa oznakom «HD ready 1080p» omogućava rezoluciju od 1920 x 1080 ali je potrebno da se konektuje na «HDTV» uređaje da bi primili i dekodirali signal. 

hd3

 

HD TV 1080p Logo
Namijenjen za «HD ready 1080p» uređaje koji primaju i dekodiraju signal HD (720p, 1080) koristeći satelistki, kablovski, terestrijalni prenos. Označava rezoluciju od 1920 x 1080.

 

Šta je integrisani digitalni televizijski prijemnik (IDTV)?
IDTV
IDTV je televizijski set koji sadrži sve komponente potrebne da se dobije i prikaže digitalni signal. Integrisani digitalni televizijski prijemnik prilikom prikazivanja, generalno će se razlikovati širokim formatom ekrana, visoko kvalitetnim zvukom i visokom rezolucijom. Ovi prijemnici neće trebati vanjski dekoder ili "set-top box".
Šta je televizor standardne rezolucije (SDTV)?
Televizor standardne rezolucije ili standardni televizor (SDTV) je digitalni televizor koji u poređenju sa postojećim analognim servisom, omogućava puno bolji prijem.
Šta je televizor visoke rezolucije (HDTV)?
IDTVTelevizor visoke rezolucije je najkvalitetnija verzija digitalne televizije, koja nudi kvalitet slike i zvuka puno bolji nego kod sadašnje analogne televizije. U stvari, kvalitet slike i zvuka puno je bliži kvalitetu kinematografske produkcije nego onom što smo navikli kod televizora.

Razlog je taj što digitalni signal nudi dva puta više vertikalnu i horizontalnu rezoluciju od tradicionalnog analognog (PAL) signala. Slika visoke rezolucije naročito je pogodna za velike televizijske ekrane. Ovo znači da su prednosti HDTV-a posebno uočljivi na većim ekranima i kada se koristi projekciona oprema. HDTV će biti u formi širokog ekrana i obezbijediti će kvalitet slike slično kinematografskom gledanju, zajedno sa Dolby prostornim zvukom.
Kakav je kvalitet SDTV u poređenju sa HDTV?
ResolutionU poređenju sa televizorom standardne rezolucije (SDTV), televizor visoke rezolucije (HDTV) daje oštriju sliku zato što na ekranu sadrži veći broj linija i elemenata slike (pixel), čime je slika oštrija i detaljnija. Međutim, na doživljaje "kvaliteta", kako ga doživljava gledatelj, pored oštrine utiču i drugi faktori, kao što su:

- svjetlost i kontrast ekrana
- pojava boja
- vrsta gledanog programa
- veličina ekrana i udaljenost gledatelja od ekrana
- da li je slika u normalnom (4:3) ili širokom formatu (16:9)
- kvalitet pratećeg zvuka, i
- da li je prijem dobar.
Šta je višekanalnost?
Digitalni signal prenosi više informacija od analognog signala, što omogućava da digitalno emitovanje ima više kanala i programa u isto vrijeme na istom frekventnom opsegu.
Šta su programski dodaci?
dodatni podaciGledatelji digitalne televizije će imati široki izbor "dodataka", pored redovnog TV programa. Dodaci su npr. odvojeni kanali videa, podaci ili audio koji se odnose na program glavnog kanala. Sportski događaji će ponuditi izbor kamere iz više uglova, reprizu akcije, podatke o igraču ili druge informacije. U sklopu raznih sadržaja, gledaoci digitalne televizije će moći izabrati više informacija koje se odnose na regularni program – informacije o proizvodima, recepte, vijesti i još puno više.
Šta je prenos informacija/podataka (datacasting)?
Kako digitalni signal može prenositi mnogo više podataka od analognog signala, emiteri i drugi vlasnici sa dozvolama za emitovanje, će imati mogućnost da pruže gledaocima informacijske usluge uz dodatak regularnim programima. Ovo je poznato kao prenos informacija (datacasting).

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.