Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Šta je potrabno?

Koja oprema je potrebna za prelazak na digitalno emitovanje?

  • Set top boxDekoder (set-top box): za konverziju digitalnog signala na analogni za postojeće analogne TV prijemnike. Gledaoci će biti u prilici da koriste većinu dodatnih funkcija digitalnog signala, uključujući jasniju sliku i bolji prijem u područjima sa odgovarajućom infrastrukturom. Ipak, samo sa dekoderom se neće moći gledati slika visoke definicije (HDTV).
  • Postojeće antene za prijem analognog zemaljskog signala će biti dovoljne za prijem digitalnog zemaljskog signala, ukoliko su ispravne.
  • IDTVHD Ready TV; TV sa znakom "HD Ready" u mogućnosti je da prima i prikazuje signal visoke definicije na 720, 1080i, ili 1080p koristeći komponentni ili digitalni video ulaz. Važno je istaći da oznaka "HD ready" ne podrazumijeva prikazivanje pune rezolucije prenošenja slike HDTV odašiljača (1080p; često označeno kao "full HD"). Većina "HD ready" prijemnika ima matricu TV ekrana koja ne posjeduje dovoljnu rezoluciju za prikaz 1080p signala. Rezultat je interpolacija slike u manju rezoluciju, koju uređaj može prikazati. Uređaji sa oznakom "HD ready" mogu prikazivati sliku sa rezolucijom od 720p i 1080i.

hd readyHD ready predložena od EICTA (European Information Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations) označava opremu koja prima i prikazuje signale u visokoj rezoluciji, i definiše minimalne tehničke uvjete uređaja za prikaz slike.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.