Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Datum prelaska

GE-06 je odredio 17. juni 2015. kao kraj prelaznog perioda. Poslije ovog datuma, sve administracije mogu slobodno koristiti sve frekvencije koje su im dodijeljene u GE – 06 planu za digitalne servise. Nakon ovog datuma analogno emitovanje se neće štititi.

Plan GE-06 se može početi primjenjivati od 17. juna 2006. godine, pod uslovom da ne ugrožava analogno emitovanje postojećih stanica u zemlji i okruženju. Prema preporuci Evropske komisije, sve članice EU-a moraju najkasnije do 2012 g. u potpunosti isključiti analogni način emitovanja i prijeći na digitalno emitovanje.

Tranzicijski period

Tranzicijski period traje od 17. juna 2006. do 17. juna 2015. godine.

Nakon isteka tranzicijskog perioda, analogni plan prestaje da važi i vrijediti će samo digitalni plan.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.