Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Zašto digitalna TV?

digitalUvođenje digitalne TV u BiH, period prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitiranje i gašenje analogne televizije je obaveza Bosne i Hercegovine koja treba biti urađena u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima iz ove oblasti.

  • U periodu od 15. maja do 16. juna 2006. godine, u Ženevi, Švicarska održana je Regionalna radiokomunikaciona konferencija (RRC-06) sa ciljem uspostavljanja novog međunarodnog sporazuma i njemu pridruženog frekventnog plana za digitalno emitovanje (T-DAB and DVB-T);
  • Konferencija je organizovana od strane Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) a na inicijativu evropskih zemalja;
  • Na konferenciji RRC-06 su usvojena Završna akta (Final Acts) kojima je sadržan novi sporazum Ženeva 2006 – (GE06) koji omogućava uvođenje potpunog digitalnog zemaljskog radiodifuznog emitovanja u zoni planiranja.
  • Regionalni sporazum označava početak kraja analogne radiodifuzije.

Koja je svrha uvodjenja DTT?

Pored povećanja frekventnih resursa koje su dodijeljeni BiH, digitalizacijom se pružaju mogućnost boljeg iskorištenja frekvencijskog spektra, što znači više kanala i više programa po kanalu.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.